Flowing Golf -menetelmä kantaa sinut parempiin tuloksiin


Flowing Golf -menetelmä perustuu taitojen jatkuvaan parantamiseen yksilöllisen arvioinnin, arvioinnin perusteella tehtävän oman harjoitussuunnitelman ja sen toteuttamisen avulla. Taitojen jatkuva parantaminen onnistuu suunnitelmallisesti toisiaan seuraavien neljän vaiheen kautta. Yhden taidon harjoittelun ja ja harjoittelua seuraavan loppuarvioinnin jälkeen voidaan siirtyä parantamaan toista taitoa samaa nelivaiheista mallia hyväksi käyttäen.


Jatkuvan parantamisen malli johtaa kehittymisen kehälle ja tukee suunnitelmallista taitojen parantamista. Menetelmä auttaa sinua tunnistamaan omat taitosi ja keskittymään tietoisesti yhden taidon kehittämiseen kerrallaan. Se opettaa sinua myös löytämään itseäsi kiinnostavat ja motivoivat tavat harjoitella golftaitoja.


Edistymisen jatkuva seuranta varmistaa, että olet oikealla tiellä taitoa harjoitellessasi. Seuranta antaa sinulle tarvitsemaasi palautetta.


Saat tukea pysyäksesi kehittymisen kehällä, kun tulet mukaan verkkovalmennukseemme.

Flowing Golf -menetelmä pähkinänkuoressa

Flowing Golf Menetelmä.
1 Nykytilan arviointi

Golffari arvioi omat psyykkiset taitonsa golfissa. Arviointia varten on käytettävissä digitaalinen Psyykkisen tasoituksen testi (PsyHCP), joka sisältää 10 eri taitoa. Testin tuloksena saadaan selville oma Psyykkinen tasoitus ja oma psyykkisten taitojen taitoprofiili.

2  Harjoittelun suunnittelu

Testitulosten perusteella valitaan harjoiteltava taito ja sen parantamiseksi laaditaan yksilöllinen harjoitussuunnitelma, joka sisältää valitun taidon harjoittelua varten erilaisia harjoitteita ja harjoittelun seurantavälineitä.

3 Harjoittelun toteutus

Valittua taitoa harjoitellaan suunnitelmallisesti ja joustavasti käytännön olosuhteissa kentällä, harjoitusalueilla ja/tai sisätiloissa. Harjoittelussa edistymistä ja taidon kehittymistä seurataan suunnetelluin seurantavälinein.

4 Tulosten arviointi

Kootaan harjoittelun aikana hankittu seurantatieto. Arvioidaan harjoittelun toteutuksessa onnistumista sekä harjoitellun taidon ja muiden taitojen kehittymistä. Tehdään uudestaan Psyykkisen tasoituksen testi  (PsyHCP), jotta nähdään harjoittelun kokonaisvaikutukset.

Tietoa flowsta, psyykkisistä taidoista ja mielen voiman vaikutuksista pelaamiseen saat blogiartikkeleista

Katso viimeisimmät vinkit ja ota ne käyttöön!

21.03.2022

...

17.02.2022

...

07.02.2022

...

Pysy ajantasalla. Liity Flowing Sport Uutiskirjeen tilaajaksi.

Tunnista psyykkiset taitosi ja mielen voimasi. Hanki uutta tietoa ja aloita matkasi kohti tavoitteitasi tänään!


>