web analytics

Tärkeät taidot ja tilanteet puttitulosten parantamisessa

Raportti 6.6.2021

Kyselyjen tarkoituksena oli selvittää golffareiden toiveita ja tarpeita uuden puttaamisen verkkovalmennuksen suunnittelua varten. Ensimmäinen kysely lähetettiin Flowing Golf -uutiskirjeen tilanneille (noin 480). Vastauksia pyydettiin 20.5.2021 mennessä. Tähän kyselyn avasi 108 henkilöä, vastaamisen aloitti 35 ja vastauksensa lähetti 33.

Yhteystietonsa mahdollisia jatkokysymyksiä varten jätti 25 henkilöä. Heille avattiin tarkentavia kysymyksiä sisältävä kysely, johon vastasi 2.6.2021 mennessä yhdeksän henkilöä. Molempien kyselyjen tulokset sisältyvät tähän raporttiin.

Vastaaminen oli luottamuksellista. Raporttiin on nostettu myös melko suoria lainauksia vastauksista, koska ne antavat hyvän käsityksen siitä, mitkä asiat golffareita askarruttavat ja mitä ratkaisuja he ovat tehneet taitojensa parantamiseksi. Viittaukset tiettyihin menetelmiin tai henkilöihin on karsittu. Kunkin kysymyksen kohdalla olevasta vastaajien määrästä näet, kumpaan kyselyyn kysymys sisältyi. Koska toisen kyselyn vastaajamäärä oli vain yhdeksän henkilöä, ovat vastaukset vain suuntaa antavia.

Raportin tuloksiin pääset tästä.